اطلاعیه جدید پروژه ایران 1402

قابل توجه صاحب امتیازان محترم پروژه ایران 1به اطلاع شما عزیزان میرساند با توجه به این که تاریخ تحویل واحد های پروژه در زمستان 1403 می باشد : 1-آخرین مهلت کسب امتیاز و محاسبه رتبه تا تاریخ 1403/03/31 می باشد. 2-انتخاب واحد 1403/04/31 می باشد. 3-مازاد واریزی بلامانع می باشد.