پروژه ها

کامرانیه ،دیپلمات ، ایران ، الهیه و فرشته ، سفیر

1
پروژه ها
1 +
اعضاء
1 +
کارمندان
SE.Logo2

آخرین اطلاعیه

اطلاعیه‌ ویژه اعضا محترم پروژه الهیه‌ و فرشته‌

اطلاعیه‌ ویژه اعضا محترم پروژه دیپلمات

اطلاعیه‌ ویژه اعضا محترم پروژه کامرانیه

تعاونی سپاشهر با بهره گیری از مشاورین و متخصصین مجرب و کار آزموده در مدیریت پروژه،مهندسی، اجرا و تدارکات ضمن پیاده سازی مهندسی ارزش در پروژه های خود،توجه زیادی به پیاده سازی اصولی حرفه ای و مدیریت سبد پروژه های خود نموده است و توانسته است با برنامه ریزی های بهنگام و نظارت و کنترل های مستمر زمان،هزینه و کیفیت و توجه به نقش و جایگاه ذینفعان اثرگذاری بسیار بالایی در سهم تعریف شده ی خود، در این صنعت ایجاد نماید که نتیجه آن سطح بالاتری رضایتمندی اعضا و سرمایه گذاران میباشد.