نشان افتخار دومین اجلاس یکصد برند برتر ملی با رویکرد مسئولیت اجتماعی ، تیر ماه 1403

certificate دومین اجلاس یکصد برند برتر ملی با رویکرد مسئولیت اجتماعی ، تیر ماه 1403

نشان افتخار کنگره جهش تولید با مشارکت مردم ، هشتمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری (CRM) با رویکرد تجلیل از یکصد واحد مشتری مدار، خرداد 1402

certificate کنگره جهش تولید با مشارکت مردم ، هشتمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری (CRM) با رویکرد تجلیل از یکصد واحد مشتری مدار، خرداد 1402

نشان افتخار مدیر برتر سال 1402

نشان افتخار ششمین اجلاس سراسری مسئولیت پذیری اجتماعی و فرهنگ سازمانی ، مهر 1402

certificate ششمین اجلاس سراسری مسئولیت پذیری اجتماعی و فرهنگ سازمانی ، مهر 1402

نشان افتخار اجلاس سراسری چهره های نامی صنعت و معدن اقتصاد با تجلیل از مدیر شایسته و برند آفرین ، بهمن ماه 1402

نشان افتخار ستارگان مدیریت ایران ، پاییز 1402

نشان افتخار ششمین اجلاس سراسری چهره های نامی صنعت و اقتصاد کشور، 1402

نشان افتخار کنگره سراسری برند ملی ، اعتماد ملی سر آمدان اقتصاد ایران ، بهمن ماه 1402

چهارمین اجلاس سراسری مدیران پیشرو در کیفیت و نو آوری با رویکرد تجلیل از مدیران موفق ملی

قرار گرفتن تعاونی سپاشهر در یکصد برند برتر، نشان افتخار آیین تجلیل از یکصد برند برتر سال توسط مجلس شورای اسلامی 4 تیر ماه 1402

آیین تجلیل از یکصد برند برتر سال توسط مجلس شورای اسلامی 4 تیر ماه 1402

سوگند نامه تعهد، 4 تیر ماه 1402

نشان افتخار هشتمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری،19 خرداد 1402

سوگند نامه تعهد

نشان افتخار دومین اجلاس مدیریت نوین با رویکرد توسعه مالی

نشان افتخار اولین کنگره بین المللی مدیریت هوشمند کسب ارزش و کار آفرینی جهانی دریافتی از دانشگاه هالیچ استانبول ، 30 تیر 1401

آیین تجلیل ار برندهای برتر ملی و فراملی

نشان افتخار مدیر سال 1401

نشان افتخار مدیر برتر سال ، اجلاس مدیران اثر بخش و قدرتمند ، بهمن ماه 1401

نشان افتخار اجلاس مدیریت تجارت هوشمند و رهبری نوین ، 25 خرداد 1401

نشان افتخار اشتغال آفرین دانش بنیان تولید سال 1401

نشان افتخار اجلاس سراسری نماد ملی ، اعتماد ملی سال 1401

تمامی نشان ها و افتخارات

نشان افتخار و مدیریت برتر و شایسته کشور با الهام از تعهد و کاربرد مهارت های لازم کاری، احترام و اکرام به ارباب رجوع دریافتی از خانه صنعت معدن و تجارت ایران، دانشگاه جهاد کشاورزی ، eQual assuranse و دانشگاه OXford

اجلاس مدیریت بهره وری و ارزش آفرین بنگاه های اقتصادی به سبک مدیران کوانتومی قرن 21 ، 26 دی ماه 1400

نشان افتخار تعهد و کاربرد مهارت های لازم کاری

گواهی ارزیابی کیفیت خاورمیانه ، گواهی ثبت تعاونی توسعه و عمران توسعه و عمران سپاشهر

گواهی کیفیت سیستم مدیریت RCBH