اعلام قسط پروژه کامرانیه:

مبلغ,(ریال) شرح
1.350.000.000 قسط ثبت نام
650.000.000 خرداد ماه 1398
400.000.000 خرداد ماه 1399
400.000.000 شهریور ماه 1399
400.000.000 آذر مـاه 1399
400.000.000 اسفند ماه 1399
250,000,000 قسط جبرانی اسفند ماه ۹۹
 

اقساط اعلامی ۱۴۰۰

مبلغ(ریال) تاریخ پرداخت
500,000,000 15/2/1400
500,000,000 30/6/1400
500,000,000 15/9/1400
500,000,000 5/12/1400
 

اعلام اقساط سال 1401

اعلام اقساط سال 1402

قسط اول سال 1403 به شرح ذيل اعلام ميگردد، لازم به ذكر است الباقي اقساط 1403 طي 4 قسط ديگر متعاقبا خدمتتان اعلام خواهد شد.

مبلغ 115 ميليون تومان به تاريخ دهم ارديبهشت 1403

دسته‌ها: پروژه ها