پروژه ایران بانک ملی
پروژه ایران بانک ملی

پروژه ایران بانک ملی  در زمینی به ابعاد  51000 متر مربع  و در 22 طبقه  که 16 طبقه مسکونی 5 طبقه پارکی...

مطالعه بیشتر
پروژه سفیر1 S2
پروژه سفیر1 S2

پروژه سفیر1 در زمینی به ابعاد  28500متر مربع  و در 31 طبقه  که 25 طبقه مسکونی 5 طبقه پارکینگ و یک طبقه ل...

مطالعه بیشتر
پروژه سفیر 2 K2
پروژه سفیر 2 K2

پروژه سفیر2 در زمینی به ابعاد  39500متر مربع  و در 27 طبقه  که 22 طبقه مسکونی 4 طبقه پارکینگ و یک طبقه ل...

مطالعه بیشتر
پروژه دیپلمات
پروژه دیپلمات

پروژه دیپلمات  در زمینی به ابعاد  20000متر مربع  و در 14 طبقه  که 8 طبقه مسکونی 5 طبقه پارکینگ و ...

مطالعه بیشتر